Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

Villkår for nettstedet


Denne siden (og dokumentene den refererer til) forteller deg vilkårene for bruk der du kan bruke nettstedet vårt www.ptsdsafe.com (nettstedet vårt), enten som gjest eller registrert bruker. Vennligst les disse bruksvilkårene nøye før du begynner å bruke siden. Ved å bruke siden vår godtar du disse bruksvilkårene og godtar å overholde dem. Hvis du ikke godtar disse bruksvilkårene, vennligst ikke bruk siden vår.

Om Oss

www.utavloopen.no er et nettsted som drives av Ålesund Lydstudio, Malene Brune ("vi" eller "oss"). Adressen vår ligger i Ålesund, Norge og e-postadressen vår er [email protected].

VÅR NETTSTED

Vi tillater tilgang til nettstedet vårt på midlertidig basis, og vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake, begrense eller endre nettstedet vårt når som helst og uten varsel. Vi vil ikke være ansvarlige hvis siden vår av en eller annen grunn er utilgjengelig på noe tidspunkt eller hvis innholdet er endret eller utdatert. Du må behandle enhver brukeridentifikasjonskode, passord eller annen sikkerhetsfunksjon i forhold til nettstedet vårt som konfidensielt. Hvis du etter vår mening ikke overholder disse vilkårene for bruk, har vi rett til å deaktivere enhver slik kode, passord eller funksjon når som helst. Du må overholde bestemmelsene i våre retningslinjer for akseptabel bruk når du bruker nettstedet vårt. Det er ditt ansvar at alle som går inn på siden vår via internettforbindelsen din er klar over disse vilkårene og overholder dem.

VARIASJONER

Vi kan revidere disse bruksvilkårene når som helst ved å endre denne siden eller ved bestemmelser eller merknader publisert andre steder på nettstedet vårt.

IMMATERIELLE EIENDOMSRETTER

Vi er eier eller lisensinnehaver av alle immaterielle rettigheter på nettstedet vårt og materialet publisert på det. Disse verkene er beskyttet av opphavsrettslover og traktater rundt om i verden. Alle slike rettigheter er forbeholdt. Du må ikke bruke noen del av materialet på nettstedet vårt til kommersielle formål uten lisens fra oss eller våre lisensgivere. Du kan ikke reprodusere i noe format (inkludert på et annet nettsted) noen del av nettstedet vårt (inkludert innhold, bilder, design, lyder, videoer, utseende og følelse) uten vårt skriftlige samtykke. Hvis du etter vår mening bryter disse bestemmelsene, vil din rett til å bruke siden vår opphøre umiddelbart, og du må enten returnere eller ødelegge (som kreves av oss) eventuelle kopier av materialet du har laget.

INFORMASJON OG LENKER

Innholdet på nettstedet vårt (inkludert lenker til andre nettsteder og ressurser levert av tredjeparter) er kun til informasjon, og vi skal ikke holdes ansvarlige for bruk av eller tillit til slikt materiale. Det skal være ditt eget ansvar å sikre at alle produkter, tjenester eller informasjon som er tilgjengelig via denne nettsiden oppfyller dine spesifikke krav.

INFORMASJON OM DEG OG DINE BESØK PÅ VÅR NETTSTED

Vi behandler informasjon om deg i samsvar med våre retningslinjer for personvern. Ved å bruke nettstedet vårt samtykker du til slik behandling, og du garanterer at alle data oppgitt av deg er nøyaktige.

LINKER TIL VÅR NETTSTED

Du kan bare koble til hjemmesiden vår hvis du først har fått vårt skriftlige samtykke og forutsatt at du gjør det på en måte som er rettferdig og lovlig og ikke skader vårt omdømme eller drar nytte av det. Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake koblingstillatelsen uten varsel. Nettstedet du kobler fra må i alle henseender overholde våre retningslinjer for akseptabel bruk og må eies av deg. Du må ikke lenke på en slik måte at det antyder noen form for assosiasjon, godkjenning eller godkjenning fra vår side der ingen eksisterer. Nettstedet vårt må ikke være innrammet på noe annet nettsted, og du kan heller ikke opprette en lenke til noen annen del av nettstedet enn hjemmesiden. Hvis du ønsker å bruke noe annet materiale på nettstedet vårt enn det som er angitt ovenfor, vennligst send forespørselen din til [email protected].

LASTER OPP MATERIALE TIL VÅR NETTSTED

Når du laster opp materiale til nettstedet vårt, eller tar kontakt med andre brukere av nettstedet vårt, må du overholde våre retningslinjer for akseptabel bruk. Hvis du laster opp materiale i strid med våre retningslinjer for akseptabel bruk og vi lider tap som et resultat, vil du refundere oss for slikt tap. Alt materiale du laster opp til nettstedet vårt vil bli ansett som ikke-konfidensielt og ikke-proprietært, og vi har rett til å bruke, kopiere, distribuere og avsløre det til tredjeparter. Hvis en tredjepart hevder at noe materiale som er lagt ut eller lastet opp av deg til nettstedet vårt krenker deres immaterielle rettigheter, eller deres rett til personvern, har vi rett til å avsløre identiteten din til dem. Vi vil ikke være ansvarlige, eller ansvarlige overfor noen tredjepart, for innholdet eller nøyaktigheten til noe materiale som er lagt ut av deg eller andre brukere av nettstedet vårt. Vi har rett til å fjerne alt materiale eller innlegg du gjør på nettstedet vårt hvis slikt materiale etter vår mening ikke er i samsvar med innholdsstandardene angitt i retningslinjene for akseptabel bruk.

VIRUS, HACKING OG ANDRE lovbrudd

Du må ikke misbruke nettstedet vårt ved å bevisst introdusere materiale som er skadelig eller teknologisk skadelig. Du må ikke forsøke å få uautorisert tilgang til nettstedet vårt, serveren som nettstedet vårt er lagret på eller noen server, datamaskin eller database koblet til nettstedet vårt. Du må ikke angripe nettstedet vårt via et tjenestenektangrep eller et distribuert tjenestenektangrep. Ved å unnlate å overholde denne bestemmelsen, vil du begå en straffbar handling, og din rett til å bruke siden vår vil opphøre umiddelbart, og vi vil rapportere handlingene dine til relevante myndigheter.

VÅRT ANSVAR

Materialet som vises på nettstedet vårt leveres uten noen garantier, betingelser eller garantier for nøyaktigheten. I den grad det er tillatt ved lov, ekskluderer vi herved uttrykkelig: Alle betingelser, garantier og andre vilkår som ellers kan være underforstått av lov, sedvanerett eller egenkapitalloven. Ethvert ansvar for ethvert direkte, indirekte eller følgetap eller skade påført av en bruker i forbindelse med nettstedet vårt eller i forbindelse med bruk, manglende evne til å bruke eller resultater av bruken av nettstedet vårt, eventuelle nettsteder som er koblet til det og materiale som er lagt ut på den (enten av oss eller en tredjepart), inkludert, uten begrensning, ethvert ansvar for: tap av inntekt eller inntekt; tap av virksomhet; tap av fortjeneste eller kontrakter; tap av forventede besparelser; tap av data; tap av goodwill; bortkastet ledelse eller kontortid; og for ethvert annet tap eller skade av noe slag, uansett om det oppstår og enten forårsaket av tort (inkludert uaktsomhet), kontraktsbrudd eller annet, selv om det er forutsigbart. Dette påvirker ikke noe ansvar som ikke kan utelukkes eller begrenses under gjeldende lov.

JURISDIKSJON OG GJELDENDE LOV

Norske domstoler vil ha eksklusiv jurisdiksjon over ethvert krav som oppstår fra, eller relatert til, et besøk på nettstedet vårt. Disse bruksvilkårene og enhver tvist eller krav som oppstår av eller i forbindelse med dem eller deres gjenstand eller dannelse (inkludert ikke-kontraktuelle tvister eller krav) skal styres av og tolkes i samsvar med norsk lov.